prawo

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza,
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Roosevelta 5/1 (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe do administratora :

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • tel.: 774821340
  • adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul.F.D.Roosevelta 5/1

Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • tel.: 774821340
  • adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul.F.D.Roosevelta 5/1


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) / ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.).
Dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277) / / ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155).
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności z mocy w/w ustawy.
Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 1366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 472).
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim- Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych - dostępne w siedzibie Komornika.