prawo

Komornik Damian Kucza jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Kancelaria istnieje od 2009r, zatrudnia 15 osób, w tym asesorów i aplikantów komorniczych. Jest to młoda, wykształcona i zaangażowana kadra, dzięki której możemy sprawnie i szybko działać.
Czynności terenowe wykonują 3 sprawne zespoły składające się z osób posiadających uprawnienia do prowadzenia egzekucji.

Kancelaria posiada dostęp on-line do systemów CEPIK, OGNIVO, ZUS-PUE, PESELNET, które przyspieszają proces pozyskiwania informacji o dłużniku.

  • CEPIK- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • OGNIVO- informacja o rachunkach bankowych dłużnika
  • ZUS-PUE- informacja dot. miejsca zatrudnienia dłużnika,rachunków bankowych oraz adresów zamieszkania dłużnika
  • PESELNET - informacja m.in. dot. aktualnego adresu zamieszkania dłużnika
  • EKW - informacja dot.  własności  nieruchomości  na  terenie  całej  Polski
  • CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności  Gospodarczej 

Kontakt WIERZYCIELA z KANCELARIĄ jest również realizowany za pomocą systemu KOMORNIK ONLINE, system ten pozwala na bezpośredni dostęp przez wierzyciela do informacji w prowadzonym dla niego postępowaniu.